Лого на сайта Гранитен паметник ком - диамантен диск за рязане със сегменти, плоча от черен гранит с буква А отгоре Траурни услуги

Често задавани въпроси за траурните услуги. Задай въпрос

За некролозите

Съставяте ги сами, генерира се файл в pdf формат, който можете да запишете, споделите, изпратите по имейл. Услугата е безплатна. Приемам предложения за подобряване на работата. За улеснение съм отделил изготвянето на скръбна вест и траурна снимка с черна лента.

За изчисляването на 40 дни

Първият ден се брои от датата на смъртта.

За текстовете за некролози

Можете да ги използвате при изготвяне на некролози. Приемам предложения за добавяне на нови.

За уреждане на погребение или транспорт на починал човек

При обаждане съобщавайте къде сте и за къде искате услуга. Ще бъдете свързани с подходящата агенция. Обслужването е денонощно.

За юридическите услуги

При възникване на правен казус, свързан с наследство, изготвяне на документи, ще бъдете свързани с подходящ профилиран адвокат.

За почистване и поддръжка на гробни места

В момента услугата не се предлага.