Лого на сайта Гранитен паметник ком - диамантен диск за рязане със сегменти, плоча от черен гранит с буква А отгоре Надписи и орнаменти

Надписи, цени, видове

Релефни, изпъкнали букви

Висок релеф. Цена 90 лв. на име - около 30 знака. Поръчай Изпрати запитване

Висок релеф

Нормален релеф. Цена 60 лв. на име - около 30 знака. Поръчай Изпрати запитване

Нормален релеф

Релефен надпис с този прав шрифт. Цена 25 лв. на име - около 30 знака. Поръчай Изпрати запитване

прав шрифт
Вдълбани букви, изработени с пясъкоструй

Надписване на гранит, височина на буквите 3-5 см. Цена 60 лв. на име - около 30 знака. Поръчай Изпрати запитване

височина на буквите 3-5 см

Надписване на гранит, височина на буквите до 3 см. Цена 40 лв. на име - около 30 знака. Поръчай Изпрати запитване

височина на буквите до 3 см

Надписване на мрамор. Цена 25 лв. на име - около 30 знака. Поръчай Изпрати запитване

височина на буквите до 3 см

Поръчай Изпрати запитване