Лого на сайта Гранитен паметник ком - диамантен диск за рязане със сегменти, плоча от черен гранит с буква А отгоре Надгробни паметници

Проектиране на оригинален и нестандартен надгробен паметник

Обяснявам стъпките при проектиране на паметник, отговарям предварително на някои въпроси, описвам какви са технологичните операции. Поръчай Изпрати запитване

Стъпки при проектиране на оригинален и нестандартен надгробен паметник

 • Определяне модела на плочата - форма, големина, цвят, материал, снимки, портрети, надписи, декоративни рисунки и орнаменти
 • Определяне елементите на паметника - постамент, бордюри, покривна плоча, ваза, фенер, парапет, пейка, маса, настилка, облицовка, цветова комбинация
 • Определяне размерите на всички елементи в зависимост от максималните размери, вътрешните размери на гроба
 • Изготвяне на проект - визуализация на елементите
 • Определяне на необходимите материали по вид и количество
 • Формиране на цена в зависимост от стойността на материалите, сложността на обработка и монтаж
 • Последователност на изработка и операции
 • Критерии за качество - на изработката и монтажа
 • Роля на човекът, който взима поръчката
 • Особености при отдалечена поръчка
 • Определяне модела на плочата

  Моделът на плочата зависи най-много от предпочитанията на клиента. Клиентът трябва да има представа, какво да изразява видът на паметника като цялостен изглед на композицията от елементи: бордюри, покривни плочи, настилка, постаменти, аксесоари и разбира се най-главният елемент: плочата на паметника. Голямо влияние оказват финансовите възможности. На практика изборът се осъществява по каталог с фотографски снимки, от снимки на цифров фотоалбум, от интернет сайт, от мостри на паметници, разположени в офиса или разглеждане на вече направени паметници в гробищните паркове. Големината на плочата на паметника се определя от общата композиция на всички елементи, големината и броя на портретите, порцелановите снимки, надписите, дали са с метални, гравирани, релефни или вдълбани букви, ще се оставя ли празно място за следващи портрети, снимки и надписи. Място заемат още орнаменти-рисунки или релефи, които могат да са основни-към модела на паметника и допълнителни-чието разположение не влияе на основното разположение на другите елементи: портрети, снимки и надписи. Всички тези елементи могат да бъдат разположени както на лицето на паметника, така и на гърба. Това зависи от основният изглед към паметника-мястото, от което главно се подхожда, предпочитанията на клиента и желанието му да изрази отношение към починалия с допълнителен текст, нарисуван букет цветя, символ на професия, любим предмет ... Поръчай Изпрати запитване


  албум със снимки на надгробни паметници сайт с модели на надгробни паметници Паметник параклис от светлосив мрамор с масивен купол и кръст отгоре, със струговани колони, вграден гравиран портрет, надпис от релефни букви, мраморен фенер и ваза, намиращ се в офис на фирма за изработка на надгробни паметници


  Определяне елементите на паметника

  Това са плоча на паметника, наличие и брой на постаменти, бордюри от масив или облицовка, покривни плочи, пътеки, настилки, пейки, маси, вази, фенери, други допълнителни аксесоари. Една част от тези елементи се разполагат във височина и наличието им не зависи от размера на гробното място, върху което ще се прави паметник, а се определят от желанието на клиента. Това са плочата на паметника, постаментите, донякъде и масата, докато наличието и видът на бордюрите, ширината на пътеката, поставянето на пейка се определя от наличното място. Съществена роля има желанието на клиента какво място да се остави свободно като гроб, за да позволява повторно погребение. Видът на обработка също се определя от желанието на клиента-дали ще се заоблят елементите, до каква степен ще се полират челата... Определянето на елементите е особено важно при по-големи и сложни паметници, където желанието за наличие на повече нива, по-сложна форма на бордюрите, повече място за пейка и маса, наличие на ограда или декоративен парапет, по-широк постамент противостои на ограниченото място, с което разполагаме. При обикновените паметници е възприето да има един бордюр с пътека, постамент и плоча на паметника по подразбиране. Важен аспект от определяне на елементите е видът на материала за тях. От една страна различните материали имат различни свойства-цвят, твърдост, устойчивост на атмосферни условия. От друга страна е важна стойността им във финансово изражение. В практиката често се използва комбинация от различни видове камък заради желанието за по-естетичен вид или по-добра цена. Поръчай Изпрати запитване

  Определяне размерите на всички елементи

  Тук става въпрос за определяне на размерите на елементите от долната част: бордюри, постаменти, пътека... До голяма степен е изяснено вече какво ще представлява плочата на паметника. Обикновено ограниченията на размерите са в дължината и ширината заради лимита на пространството, което се застроява. Във височина ограниченията са от естетическо и финансово естество. Трябва да е изяснено дали бордюрите ще са симетрично разположени спрямо пътеката, защото често в краката или отстрани се оставя по-широка настилка заради пейка. На практика размерите се определят като се начертаят два правоъгълника един в друг. Вътрешният е гробът, а външният е общото място за застрояване. В ширина трябва да се внимава да стигне мястото за бордюрите, ако са на повече от едно ниво и за пътека. В дължина обърнете внимание има ли място за по-широк облицован постамент-ако правите такъв обикновено е поне 30 см, има ли място за пейка-ако ще я поставяте, пътеката да е поне 50 см и не забравяйте, че почти винаги откъм краката също има бордюр. Ако има покривна плоча, трябва да се знае ще покрива ли изцяло бордюрите или не. В първият случай от периферията зависи размера, като това правило важи и за всички капаци на облицовката. Ако покривната плоча ще е по-навътре от външния край на бордюра не забравяйте, че все пак трябва да стъпва върху него. Когато се прави облицован бордюр съм възприел челата да стъпват върху долния етаж или пътеката. Затова тези допълнителни милиметри трябва да се отчетат при оразмеряването. Ако имате заоблени елементи и върху тях поставяте други близко до края, предвиждайте по голям отстъп. Поръчай Изпрати запитване

  Външни и вътрешни размери, обикновено са правоъгълници

  правоъгълни размери на бетонната основа на паметника

  Изготвяне на проект - визуализация на елементите

  Този етап се явява значим, когато предстои да се прави голям, нестандартен паметник с много елементи, със специални изисквания от клиента. Целта е да се уточнят всички детайли от изпълнението чрез графични методи. Тези детайли се описват с думи в последствие при написване бланката на самата поръчка. В практиката най-често се прави скица на паметника, на която се нанасят размери и елементи. Това е напълно достатъчно, когато задачата е да се направи паметник по подобие на друг, който вече съществува, вече е видян и одобрен от клиента и различията са само в някои размери или други незначителни детайли. Рисунка като проект се използва, когато в паметника има по-сложни художествени детайли, за да се добие представа за цялостната композиция и служи като основа за обсъждане и евентуално внасяне на корекции в проекта. Чертеж се изготвя при сложна конструкция, когато спазването на точните размери, които са зададени, определя постигането на идеята, която трябва да внушава паметникът при визуалното му възприятие. С чертеж се работи при клиенти с много високи изисквания за прецизност на изработката. 2D и 3D компютърни проекти се използват в зависимост от техническата квалификация на изпълнителя. Изготвянето на проекта може да е и от страна на клиента, ако той разполага с необходимите възможности. Проект може да се наложи да се изготви както за целия паметник, така и за отделен детайл или група детайли, които са по-нестандартни, най-често плочата на паметника. Поръчай Изпрати запитване

  Проект - визуализация на надгробен паметник

  Проект - визуализация на надгробен паметник

  Определяне на необходимите материали по вид и количество

  Тук става въпрос за определяне на точното количество от всеки вид камък, най-често мярката е квадратни метри, по-рядко изчисляваме в кубатура на материал или бройки детайли. Освен това разпределението е по дебелина и вид на обработка на материала. За плочата на паметника най-често се използват двустранно полирани масиви с дебелина 6 или 8 см, при по-нестандартни паметници може да е много повече. За облицовки и настилки най-често се използва материал с дебелина 2 см, като за по-естетичен вид изискването на клиентите е да се поставят голямогабаритни плочи с цел по-малко фуги. Случвало ми се е да лепя на пътека плоча с размер 235-100-2 см дебелина. С цел постигане на по-изгодна цена се използват и стандартни плочки с дебелина 1 см. Когато целта на проекта е да даде усещане за по голяма тежест, се използват за настилка плочи с дебелина 3 см, 6 см, според желанието и възможностите на клиента. Количеството на материалите се извлича от размерите в проекта, който е уточнен, като се съобразяват сглобките на детайлите и застъпването на нива. Известна неопределеност има в количеството облицовка за челата на пътеката, което зависи от наклона на терена, височината на излятата бетонна основа, близостта на съседни гробове и паметници. По вид на обработката използваните материали за надгробни паметници могат да се разделят на суров материал, едностранно и двустранно полиран, термолющен, бучардисан. Суров материал масив се използва, когато при обработка ще се навлиза в по-голяма дълбочина на материала и полировка на повърхността не е нужна. При облицовките суров материал се използва, когато технологично и отрязан достатъчно гладко и е допустимо използването му. Двустранно полиран е материалът за плочата на паметника, тъй като се вижда едновременно лицето и гърба. За постаменти, бордюри и други елементи може да се използва едностранно полиран материал, тъй като не се вижда долната страна. При облицовките е ясно, че е видима лицевата страна, която е възприето да бъде полирана. Термолющен или бучардисан материал се използва обикновено при настилки за да се предотврати хлъзгане на посетители по повърхността при ходене. Поръчай Изпрати запитване

  Материал с дебелина 6 см

  6 см материал

  Суров материал

  суров материал

  Формиране на цена в зависимост от стойността на материалите, сложността на обработка и монтаж

  Една от най-значимите стъпки. Цената е сумата на стойностите на материалите, вложения труд, транспортни и други разходи, печалба. Стойността на гранитите, внос от Италия е най-висока, но тя съответства на красотата и качествата им. Посочил съм цените на някои гранити, които се използват често, на станицата за снабдяване с материали. На второ място по цена са гранитите, внос от Китай. Те са с различно качество. Някои са се наложили в употреба като добро съотношение цена-качество. Качественият бял мрамор от Гърция и Македония е с висока цена, съпоставима с цената на гранита. Когато има петна и жили, е по-евтин. С най-ниска цена е сивият мрамор от България или Гърция. Качеството му е добро. Вложеният труд разделям на художествена изработка, обработка на камъка - рязане и полиране например и труд по монтажа. Транспортните разходи зависят от разстоянието на снабдяването и монтажа. Другите разходи зависят основно от времето за изработка на паметника. Печалба се определя според търсенето и предлагането. Тази стъпка е решаваща за това, дали ще има изработка. Поръчай Изпрати запитване

  Художествена обработка

  художествена обработка

  Последователност на изработка и операции

  Последователността на изработка се определя от наличието на материалите, разстоянието на монтажа и други фактори. Детайлите могат да се изработват последователно, след това да се монтират, ако монтажът е далече. Паралелно изработка и монтаж се правят при малко разстояние. Операциите по изработка са рязане, полиране, пробиване, надписване, дълбане на гнезда, бучардисване, рисуване, бластиране, лепене, сглобяване, художествена изработка на релефи и скулптури. Първо изливам бетонната основа. Съобразявам я с тежестта на елементите, които ще носи и терена. Поръчай Изпрати запитване

  Стабилна бетонна основа за оригинален паметник

  бетонна основа за оригинален паметник

  Критерии за качество

  Целта е постигането на здравина, красота, дълготрайност. Здравината и дълготрайността се определят от правилния подбор на материалите и спазване на технологичните изисквания при операциите, от качеството на използваните консумативи и качествения монтаж. Красотата се определя от правилните пропорции на елементите, цветовото съчетание на материалите, прецизната изработка и монтаж на детайлите, доброто съчетаване с терена и съседните паметници.


  Роля на човекът, който взима поръчката

  Тук ще опиша само техническите аспекти при уточняване на паметника, без психологическите, произтичащи от непосредствения човешки контакт. Човекът, който взима поръчката трябва да разбере каква е идеята за паметника, да насочва в технически детайли, предлага варианти и материали, определя правилни размери, да има усет за композиция.


  Особености при отдалечена поръчка

  При по-големи разстояния е необходимо размерите да се вземат и изпратят заедно със снимки от различни гледни точки чрез интернет, за да добия представа за гробното място. Нужно е място за разтоварване и съхранение на детайлите, докато се монтират, къде се намират най-близкият бетонов възел и склад за строителни материали.  Поръчай Изпрати запитване