Лого на сайта Гранитен паметник ком - диамантен диск за рязане със сегменти, плоча от черен гранит с буква А отгоре Надгробни паметници

Мраморни надгробни паметници

Схема на стандартен монтаж на мраморен паметник, названия на елементите

Плоча, модел дъга, постамент, бордюри, тротоарни плочки, бетонна основа. Поръчай Изпрати запитване

Схема на стандартен монтаж на мраморен паметник

Стандартни модели с цени

Модели с проста форма - права плоча, дъга. Модели с перки. Цени, изработка, монтаж. Поръчай Изпрати запитване

Права плоча Дъга Паметник с шест перки Паметник с три перки

Най-разпространени паметници от мрамор

Модели с масивен бордюр. Пътека от тротоарни или мраморни плочи. Цени, изработка, монтаж. Поръчай Изпрати запитване

Паметник права плочаПаметник с кръст, перки и бучарда, цветна снимка и вдълбан надпис, ваза и фенер, стандартен монтаж, тротоарни плочки Модел житен клас с кръст,портрет с надпис,ваза,фенер,стандартен монтаж,мраморна пътека

Всички мраморни паметници

Поръчай Изпрати запитване

Паметник 60/80/6 см, модел с кръст, полирани пера, бучарда отдолу, постамент 100/20/6 см, с мраморен бордюр 2Х1 м, височина 8 см, тротоарни плочки, ваза и фенер, цветна порцеланова снимка и вдълбан надпис, стандартен монтаж, тротоарни плочки Скосен паметник с размери 70/90/6 см, с релефен орнамент кръст с клонки рози, с две порцеланови снимки, елипси с борд, 9/11 см, черно-бели, имена на двама човека, написани с вдълбани букви, ваза, фенер, стандартен монтаж с мраморни бордюри с височина 8 см и постамент 100/20/6 см, тротоарни плочи Паметник 100/70/6 см, модел колелото на живота, порцеланова снимка 12/14 см, елипса с борд, черно-бяла, надпис на името с вдълбани букви, ваза, фенер, постамент 100/20/6 см, мраморен бордюр 2Х1 м, височина 10 см, стандартен монтаж, мраморна пътека, украса с мозайка